Привреда

ЗАМЕНА ДЕЛОВА РАЗВОДНЕ И ДЕЛОВА АЗБЕСТНИХ ЦЕВОВОДА

Извршена је замена делова разводне мреже на целој територији Општине, на местима где је постојећа имала велике губитке воде и то је било најчешће у дужинама од 100 до 200 метара.

У овој години извршена је замена делова разводне мреже у дужини од око 2 000 метара и то у: вароши и селу Мионица, Попадићу, Робајама, селу Команице, Осеченици, Радобићу, Ракарима, Брежђу… У оквиру одобрених средстава, преко Фонда заштите животне средине, извршена је замена делова азбестних цевовода у селима: Радобић, Маљевић, Толић, Паштрић, Робаје и Попадић у укупној дужини од 2450 метара. Азбестне цеви су замењене новим полиетиленским цевима, које су квалитетније, дуже трају и подносе веће притиске воде.

Leave a Comment